Таекуон-до

Таекуон-до (на  корейски : 태권도, в свободен превод – „пътят на ударите с ръце и крака“ или „система от ръце и крака“) е вид източно бойно изкуство, което води началото си от Корея. Негов създател е генерал Чой Хонг Хи (1918-2002). През 1960 г. се отбелязва бързо разпространение и популярност на таекуон-до не само в Корея, но и в много страни по света. Първият демонстрационен отбор по таекуон-до се състои от майсторите Хан Ча Кио, Ким Джунг Кеун,  Парк Джунг Су и Куон Дже Хуа, които популяризират новото бойно изкуство в девет страни. Това води до създаването на Международна таекуон-до федерация (ITF) – със седалища в  Северна Корея, Канада и Испания, а през 1973 г. и на Световна федерация по таекуон-до  (WTF), която е със седалище в  Южна Корея.

Развитието на таекуон-до в България започва в края на 1985 г., когато в страната пристига майстор Ким Унг Чол (IX дан) от Северна Корея. Въпреки краткия престой, той оставя множество последователи. През 1988 г. към него е отправена официална покана отново да посети България. При своето второ посещение, той си поставя за цел създаването на Българска федерация по таекуон-до (БФТ) към Международната таекуон-до федерация, която официално се учредява през 1989 г., както и подготовката на български национален отбор за участие в международни прояви. Малко по-късно Ким Унг Чол става първи преподавател в новосъздадената специалност „Таекуон-до“ в Национална спортна академия (НСА), като и до днес преподава в България. Голям принос за развитието и утвърждаването на спорта таекуон-до в България имат също така корейските инструктори майстор Ким Чол Ман VI дан (1989 – 1993 г.) и майстор Сок Мин Чол VII дан (1993 – 1999 г.).

 Принципи на Таекуон-до
Аз ще спазвам принципите на Таекуон-До.
Аз ще уважавам инструкторите и старшите.
Аз никога не ще злоупотребя с Таекуон-До.
Аз ще защитавам свободата и справедливостта.
Аз ще градя един по-мирен свят.

 Физическо развитие
Тренировките по таекуондо при деца над пет годишна възраст оказват положителен ефект върху физическото състояние, подобряватгъвкавостта, експлозивността, силата и бързината на мускулите, укрепват опорно-двигателния апарат, координацията и пространствената ориентация. Децата, които тренират таекуон-до, по-рядко имат проблеми с наднормено тегло. Дългосрочно се повлияват двигателните навици и правилното отношение към собственото тяло и здраве. В периода на бърз растеж, еластичните мускули не оказват натиск върху ставите и съпътстващите за тази възраст болки, най-вече в коленете.

 Емоционално развитие
Тренировката по таекуондо допринася освен към физическото, също така и към емоционалното развитие на децата. По време на тренировка децата изпитват емоции, които са различни от тези вкъщи и училище - под влияние на победите и загубите по време на спаринг. Емоциите могат да бъдат положителни или отрицателни, но по-важното е създаването на навици за контрол. При евентуална загуба в спортна проява, детето е разочаровано и тъжно, но с правилната помощ на спортния педагог тази емоция се овладява и по този начин се получава емоционално израстване. Положителната емоция от победата буквално дава криле на децата, кара ги да се чувстват уверени и щастливи.

 Психологическо развитие
Психиката на човека има огромно значение за това как протича живота му. От тази гледна точка психологическото развитие на едно дете придобива особена важност. Чрез спорта децата укрепват своята психика, преодолявайки различни трудности, както от физическа, така и от психологическа и емоционална гледна точка. Усещането за победа над самия себе си допринася за самоуважението, удовлетворението, доброто самочувствие на детето и изграждането на неговата индивидуалност.

 Социално развитие
Чрез спортуването децата общуват по специфичен начин, което допринася за тяхното социално развитие. Научават се на лидерство, работа в екип, взаимопомощ, отговорност към колектива, спазване на правила и други полезни навици.

 Морално развитие
Не на последно място, чрез таекуон-до децата се научават как да преживяват победата и загубата, което е от огромно значение за поведението им в живота. А дълбоко в  принципите на спорта таекуон-до са заложен коректност, чест и уважение към противника и съотборниците.