Функционална и кондиционна тренировка

Функционалните тренировки навлизат в практиката с много бързи темпове в последните няколко години. Kакво всъщност означава да тренираме функционално и каква e разлика с методите, налагани от фитнес индустрията? Най-общо казано бихме могли да формулираме функцоналната тренировка като триизмерни движения на тялото, обвързани с естествената среда и биологичните характеристики. Ключовата дума е "триизмерни" – тоест случващи се в трите основни равнини: сагитална (напред назад), коронална (настрани), трансверсална (ротирайки се ). Човешкото тяло естествено се движи в природата чрез контраротация. За разлика от кенгурото например, което се движи в сагитална равнина или казано на по-разбираем език напред назад, ако се наложи да изкачим баир, ние хората ще го изкачваме не скачайки на два крака, а контраротирайки се и отскачайки от единия на другия крак. Подобен род движения извършва тялото и когато ходи, тича, катери, хвърля, удря, рита – това са други примери за контраротация. Построяването на една функционална тренировка означава в нея да бъдат заложени всички равнини на движение, за да може да се осъществи стрес максимално близък до този, който тялото извършва естествено в пространството.


За първи път в България и в Перник - функционални трeнировки с penalty box в СК "Калоян-Ладимекс"!

Повечето фитнес тренировъчни методи не могат да се нарекат функционални и реалистични, защото те осъществяват стрес само и единствено в сагитална равнина, което води до задълбочаване на някои проблеми като дисфункции, скованост, а също и до бъдещи травми. Тези методи не са адаптирани към нуждите на хората. Модертния начин на живот води до сериозни изменения в биомеханиката, физиологията, промяна в биохимичните процеси, анатомията и всички системи в тялото. Разбира се всеки човек е частен случай, но липсата на триизмени движения, застоялият начин на живот, седенето през по-голямата част от деня и др. водят като цяло до изменение на гените и сериозно обръщане назад в еволюцията на човечеството, което касае всеки един от нас. Хората сме високо адаптивни към промени и поради това успешно и бързо се адаптираме към новия модерен начин на живот, но той в никакъв случай не води до добри и здравословни резултати.

В ежедневието се срещат все по-малко хора с добра позиция и стойка. Почти всеки човек в днешно време има гръбначно изкривяване, което води до проблеми с движението (основно ротирането), проблеми в дихателната система, проблеми в храносмилателната система, проблеми в репродуктивната система, емоционални разстройства и много други дисфункции. Проблемът с позицията на тялото може да бъде повлиян много успешно именно от функционалните и кондиционните тренировки. На първо място функционалния подход цели достигане до оптимална балансирана позиция на тялото в пространството и след това развитие на атлетизъм и осъществяване на по-сериозен стрес. Фокусът е върху основата, а за да се гради атлетизъм винаги се започва от най-ниско ниво. За разлика от повечето тренировъчни системи, които не изграждат основа и не градят атлетизъм поетапно, в основата на кондиционната подготовка можем да кажем, че стоят качества като баланс, стабилност, мобилност, координация, едва след което идва изграждане на аеробна основа, изграждане на сила, силова издръжливост, скорост, и накрая специфични качества за съответните видове спорт.

Функционалната тренировка не прави разлика между половете. Тя еднакво подходяща и за жени и за мъже. Методът развива в трениращите високо ниво на адаптивност към всички видове спорт, изгражда сериозна аеробна база, работи върху нервната система, изравняване на лявата и дясна половина и минимизиране на разликите и дисфункциите, сила, гъвкавост, издръжливост, ментална устойчивост, необходими на всеки човек. Всичко това осигуряват на трениращия подготовка за здравословен живот. Тренировъчните методи са насочени към подобряване и възстановяване на биомеханиката, позицията, баланса, силата, издръжливостта, координацията. Всичко в човешкото тяло е свързано, затова функционалния подход е работещ за хората.

Като заключение можем да кажем почти всеки човек и всяко дете в днешно време има гръбначно изкривяване, пронация в глезените, болки в коленете, кръста, ставите, врата, проблеми със зрението, дишането и други дисфункции. Всички те са обратими и колкото по-рано бъдат диагностицирани и овладяни, толкова по-бързо и лесно може да бъдат възвърнати нормалните функции. Много често сме свикнали да търсим първо лекарска помощ, която е насочена към причините за дисфункциите. Но за решението на проблема е необходимо да се обърнем към себе си и да променим начина си на живот - с приемане на по-качествена и добре подбрана храна, повече движение, повече слънчева светлина, да се обърнем естествените за тялото методи на тренировка и движение и към природата, защото тя е съвършена и винаги намира правилните отговори и решения.