Представяне - дейности и цели на клуба

СК "Калоян - Ладимекс" притежава лиценз № 001691/29.07.1999г. от ММС за извършване на спортна дейност и е вписан в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел на Министерството на правосъдието под № 20030311042. Клубът също така е член на БФТ - АЙ ТИ ЕФ и на Международната таекуон-до федерация от 1990 г. През своята 30-годишна история, СК "Калоян - Ладимекс" е събрал много привърженици и съмишленици, а през него са преминали около 3000 деца и ученици. През всичките тези години ние се нареждаме сред водещите спортни клубове в гр. Перник и в челните места по брой трениращи и брой медали.


ДЕЙНОСТИ

 Състезателна дейност
Състезателите на СК "Калоян - Ладимекс" винаги са били в челните места за десетте най-добри спортисти на годината на гр.Перник. От клуба са произлезли европейски и световни шампиони:
АНЕЛИЯ МИЛКОВА - европейска шампионка до 45кг за 2008 г., вицесветовена шампионка за 2007 г. и вицеевропейска титла за същата година.
РАДОСТИНА АЛЕКСАНДРОВА – вицеевропейска шампионка за 2004 г.
ИВО ИВАНОВ – вицесветовен шампион за 2006 г.
СОНЯ ДОБРОМИРОВА - първа балканска шампионка за 1996 г.
ВАСИЛЕНА ЙОРДАНОВА - трикратна европейска шампионка 2012 г., 2013 г. и 2014 г.
КРИСТИНА СЛАВЕВА - вицеевропейска шампионка - 2014 г., гр. Минск
ВЕРОНИКА НИКИФОРОВА- вицеевропейска шампионка - 2014 г., гр. Минск
ИВАН ГЕОРГИЕВ - пети на Световното първенство по таекуон-до ITF през 2015 г.
МАРТИН РАДОСЛАВОВ - вицеевропейски шампион - 2015 г., Италия
КРИСТИНА СЛЕВЕВА - вицеевропейски шампион - 2015 г., Италия
ФЕРДИНА НИКОЛАЕВА - трето място при децата - 2015 г., Италия
КОНСТАНТИН СИМЕОНОВ - трето място при децата - 2015 г., Италия
СК "Калоян - Ладимекс" винаги е в челната тройка отборно на България по таекуон-до и редовно е на първо място при децата. От 2000 г. клубът организира множество турнири, международни състезания и демонстрации, като едни от най-изявените са Купа „Ладимекс“ и „Деца - приятели на Полицията", които станаха традиционни за града ни.

 Социална дейност
Еедна от най-големите ни демонстрации със социална значимост е „Перник помага на ХАИТИ“ под мотото : „В този живот и този, който ще дойде“, организирана от СК “Калоян-Ладимекс“. От 11 години нашите инструктори работят с деца с двигателни и умствени увреждания, което спомага за напредъка в тяхната интеграция именно чрез спорта таекуон-до. СК “Калоян-Ладимекс“ е изградил единственият демонстративен отбор, съставен изцяло от хора с увреждания.

 Тренировъчна дейност
В СК "Калоян - Ладимекс" се провеждат тренировки по следните видове спорт : ТАЕКУОН-ДО, КИКБОКС, ПИЛАТЕС, АЕРОБИКА, KANGOO JUMPS, КОНДИЦИОННА ТРЕНИРОВКА (HIIT)

 Тренировки за деца в ранна възраст
СК "Калоян - Ладимекс" е единственият спортен клуб в града ни, който се занимава с деца от 4 (четири) - годишна възраст, в специализирани групи, където те получават добри двигателни навици и се подобрява физическата им дееспособност. А това е и основа за всички други спортове.


ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 Да се пропагандира и организира спортна дейност сред децата и възрастните, с цел изграждане на добра двигателна култура и създаване на трайни навици за занимание със СПОРТ.
 Да се подобрят условията и осигуряването възможност за участие на децата в организирано спортни мероприятия, които създават мотивация за спортно развитие и дават възможност за изява и постигане на лични спортни резултати.
 Да се изгради правилна ценностна система на подрастващите, да създаде у тях трайни навици и мотивация за здравословен живот, като превенция срещу насилието, употребата на цигари, алкохол и наркотични вещества.
 Да се да подпомогне преодоляването на изолацията и интеграцията чрез спорт на ученици в неравностойно положение и с увреждания.
 Да се да подпомогне формирането и усъвършенстването на социалните качества чрез спорт на учениците -повишаване на личната мотивация, умения за работа в екип, толерантност и солидарност, понятие за стойността на усилията, самочувствие, самоуважение, увереност, спазване на правилата и принципите на честната игра ("феър плей"), уважение към противника.